Korešpondenčná adresa

OZ Cvičme
Okružná 116/A
900 26 Slovenský Grob
IČO:50592149
DIČ:2120434767
SK70 0900 0000 0051 5263 8743

Telefón

+421 903 234 824

Email

emilkids@emilkids.sk